Kapitanowie Antoni Brancewicz i Cezary Wolski w Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie

0
1013
 
W sobotę, 17 sierpnia br. w Nowym Warpnie odsłonięto w Alei Żeglarzy dwie tablice mosiężne poświęcone sławnym polskim żeglarzom. Na jednej z nich widnieje nazwisko jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Antoniego Brancewicz, na drugiej natomiast kapitana Cezarego Wolskiego. 

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali kapitanowie w obecności burmistrza Nowego Warpna – Władysława Kiragi oraz Sztormana Szczecińskiej Mesy Kaprów Polskich Bohdana Ronin-Walknowskiego, który wykonał także modele płyt do odlania. Obecnych  było również sześciu Braci z Mesy Szczecińskiej w tradycyjnych kapeluszach Bractwa. Uroczystość odsłonięcia tablic odbyła się w ramach obchodów 750 rocznicy nadania praw miejskich dla Nowego Warpna.

Kpt. Antoni Brancewicz  urodził się15 sierpnia 1940 w Starachowicach, mgr inż. elektryk, absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydział Elektryczny (1973), jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (1977), kapitan motorowodny żeglugi wielkiej (1987), instruktor żeglarstwa (1974), sędzia klasy II (1969).

Ze Szczecinem związany od 1962 r., żeglarstwo zaczął uprawiać w 1952 . Członek Ligi Morskiej w Krakowie (1952-1960), LPŻ Yacht Klub Krakowski (1961-1966), Jacht Klub AZS Szczecin (od 1967) – członek zarządu Klubu i Komisji Szkolenia a następnie V-ce Komandor ds. Szkolenia w latach1969-1976,   Jacht Klub WSM w Szczecinie (1974-1990) – członek założyciel i V-ce Komandor urzędujący (1974-1985), prowadził szkolenie żeglarzy i studentów, organizował i brał udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie. Pracując w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie oprócz zajęć z elektrotechniki okrętowej kierował Ośrodkiem Sportów Wodnych i Ratownictwa Morskiego w Podgrodziu  i organizował Obozy Kandydackie, w których wzięło udział 1.500 żeglarzy.

Współzałożyciel Klubu Jachtowych Kapitanów Żeglugi Wielkiej (10.01.1986) i jego prezes od 1992 roku do chwili obecnej. Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy,   współinicjator powstania Klubu Żeglarzy Samotników (1975).   W latach 1973-1989 członek Zarządu  SOZŻ, V-ce Przewodniczący Okręgowej Komisji Szkolenia, natomiast w latach 1990-1997 członek Komisji Rewizyjnej.  W latach 1978-1998 członek Zespołu Szczecińskiego CKE PZŻ, a w latach 1999-2006 przewodniczący tego Zespołu.  Ławnik Izby Morskiej od 1984 roku.  W latach 1978-2000 współpracował z COŻ w Trzebieży w organizowaniu egzaminów praktycznych na stopnie kapitańskie i j.s.m. a od roku 1978 prowadzi rejsy szkol.-stażowe.

Pływał na jachtach: „Swantewit”, „Pegaz”, „Dal II”, „Nadir”, prowadził jachty: „Polonez”, „Great Britain II”, „Ogar”, „Zryw”, „Lolo”, „Trygław”, „Kapitan Haska””, „Sharki”, „Cousteau”, „Żak”, „Swantje, „Olster”, „Vagrant”, „Happy Chance III”, „Bumerang”, „Orla Korona”, „Pogoria”, „Henryk Rutkowski”, „Kapitan Głowacki”, „Fryderyk Chopin”. Przepłynął  150.000  Mm.w 82 rejsach.

Startował w wielu regatach krajowych i zagranicznych zajmując czołowe miejsca: czterokrotnie w M.Ż.M.P. – 1967 (6),.19669 (6), 1970 (7), 1979 (4),  trzykrotnie w Międzynarodowych Regatach „Gryf Pomorski” – 1967 (6), 1969 (7), 1979 (4), Regaty Jesienne 1967 (2), Regaty Gdynia-Świnoujście 1970 (1), Regaty MTZG 1970 (2), Internationale Ostseeregatta 1971(1), Rund Gotland  1971 (1),  Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” na s/y „Polonez” 1975 (6) oraz na s/y „Trygław” 1978 (2), sześciokrotnie  w Cutty Sark Tall Ships` Races na s/y „Trygław” (1980,84,85,87),  na s/y „Polonez” (1986) oraz na s/y „Bumerang” (1988).   

Działacz na niwie kultury, – propagator i nauczyciel muzyki (1964-1971), kierownik zespołów muzycznych, poszukiwanie nowych talentów (1964-1973).   Członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia  THE SAIL TRAINING ASSOCIATION – POLAND z siedzibą w Gdyni oraz członek Zarządu (1993-1998).  Od 17.11.1990 r. członek Bractwa Wybrzeża Szczecińska  Mesy Kaprów Polskich  (Nr.: 64) – posiada dwie gwiazdy czerwone i dwie białe. W tym roku przyznano mu Medal Bractwa Wybrzeża.

Dwukrotnie uczestniczył w rejsach Kanadyjskiej Szkoły Pod Żaglami jako I oficer s/y „Pogoria”(1991-1992) oraz jako kapitan s/y „Fryderyk Chopin” w rejsie do Lizbony (2008). Od roku 2008 aktywnie uczestniczy w programie „ZEGLARSKI SZCZECIN”.  Przyczynił się do powstania Komitetu Obywatelskiego mającego na celu promocję Szczecina jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. 

Za swą działalność na rzecz żeglarstwa i gospodarki morskiej odznaczony Srebrną Odznaką AZS (1974), Medalem 60-lecia PZŻ (1978), Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego (1978), Zasłużony Pracownik Morza (1987),  Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego (2006), Medalem „65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim” (2010). Otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Rektora W.S.M. w Szczecinie za osiągnięcia sportowe w żeglarstwie (1986), Podziękowanie Prezesa PZŻ – M. Rakowskiego za ofiarną pracę dla dobra żeglarstwa polskiego (1987),  Podziękowanie Komitetu Organizacyjnego Zlotu Żaglowców „Sail Gdańsk`97” za wsparcie działań organizacyjno.- przygotowawczych i wykonawczych w czasie Zlotu Żaglowców (1970, Nagrodę Żeglarska „REJS ROKU 1985” jako dowódca jachtu „Trygław” za udział w zmaganiach na operacji Żagiel 85 i zajęcie 1-go miejsca w klasie i ogólnie, Nagrodę Żeglarską „Rejs Roku 1986” jako dowódca jachtu „Polonez” za udział w regatowych zmaganiach Cutty Sark Tall Ships` Race 86 i zajęcie 2-go miejsca. 

Współautor skryptów do ćwiczeń z elektrotechniki dla potrzeb Wyższej szkoły Morskiej w Szczecinie oraz współautor opracowania „Szkolnictwo Morskie w Szczecinie w latach
1947 – 1997”.

Kpt. Cezary Wolski urodził się 2 grudnia 1965 r. Początki jego pasji żeglarskiej sięgają okresu, kiedy był uczniem Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie. Patent żeglarza jachtowego uzyskał już w 1984 r. a rok później zdał egzamin na stopień sternika jachtowego i w tym samym czasie uzyskał również uprawnienia instruktora, szkoląc młodzież na obozach żeglarskich w Nowym Warpnie. 

Pierwszy rejs morski odbył w roku 1986 na pokładzie jachtu „Henryk Rutkowski” z Trzebieży. W latach 1985 – 1987 odbył z młodzież z całej Polski wiele rejsów szkoleniowo-stażowych po Zalewie Szczecińskim. Od roku 1987 został opiekunem jachtu Marynarki Wojennej s/y „Nauticus” pod dowództwem kpt. Krzysztofa Matli.

W 1989 r. uzyskał patent instruktora żeglarstwa PZŻ oraz patent jachtowego sternika jachtowego. W tym samym roku jako pierwszy dokonał powojennego przekroczenia granicy wodnej na Zalewie Wiślanym płynąc na jednostce ORP „Paź”. W regatach rozgrywanych o Puchar Dowódcy Bałtyckiej Floty na Zatoce Kaliningradzkiej zajął I miejsce.

Od roku1990 przez kolejne 18 lat zajmował się budową i remontami jachtów. Od roku1998 jest właścicielem i armatorem jednego z największych i najszybszych jachtów turystycznych  na Pomorzu Zachodnim – 15 metrowego s/y „Sharki”. Odbył na nim wiele rejsów po wodach Morza Bałtyckiego, Morza Północnego Norweskiego, Śródziemnomorskiego oraz Atlantyku. W roku 2005 uzyskał patent kapitana jachtowego.

W roku 2007 uczestniczył regatach The Tall Ships` Races. Jego jacht został wówczas wykorzystany do realizacji projektu pod nazwą „s/y Unity Line Sharki”, którego założeniem było ogłoszenie otwartego naboru spośród młodzieży. Do kwalifikacji zgłosiło się ponad 300 osób a udział w regatach wzięły 42 osoby.

W roku 2009 odbył rejs po Oceanie Atlantyckim obierając kierunek na Morze Śródziemne i z powrotem (przejście w listopadzie Zatoki Biskajskiej przy sile wiatru do 11 0 w skali Beauforta).  Rok później odbył rejs poza koło podbiegunowe na norweskie Lofoty. W roku2012 okrążył Wielka Brytanię, pokonał Kanał Kaledoński i odbył rejs na Islandię, Wyspy Owcze i Szetlandy, a wyprawę zakończył w Norwegii.

W roku 2013 na swoim jachcie pod nową nazwą s/y Nowe Warpno Sharki” wziął udział w regatach The Tall Ships` Races 2013. młodzież z Nowego Warpna. Etap z Rygi do Szczecina załoga jachtu zakończyła na miejscu drugim zarówno w klasie C jakmi w klasyfikacji generalnej.

Kpt. Cezary Wolski startował również w wielu regatach zajmując I miejsce:
– 2001 – III Bałtyckie Regaty o Puchar Promu Polonia
– 2003 – IV Morskie Regaty „Wiatrak 2003” oraz 55 Regaty Jesienne
– 2004 – IV Bałtyckie Regaty o Puchar Promu Polonia oraz 56 Regaty Jesienne Smarta
– 2005 – V Bałtyckie Regaty o Puchar Promu Polonia,  XVIII Regaty „Dni Morza” 
               Puchar Związku Miast i Gmin Morskich,  
– 2006 – XIX regaty Dni Morza, I Bałtyckie Regaty o Puchar Prezesa Unity Line,
              Puchar Sezonu (KWR I)
– 2013 – The Tall Ships` Races 2013 (2 miejsce w kl. C).

Kpt. Cezary Wolski jest członkiem Yacht Klubu Polski Szczecin. 

kpt. Janusz Charkiewicz

Foto: W. Jacobson, C. Wolski, J. Szkudlarek. J. Charkiewicz

Komentarze