I STUDENCKI REJS NAUKOWO – BADAWCZY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

0
501

 

W ostatnim tygodniu lipca odbędzie się I Studencki Rejs Naukowo Badawczy organizowany przez studentów i naukowców Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Rejs rozpocznie się w  norweskim porcie Stavanger. Trasa prowadzić będzie prze z Morze Północne i duńskie cieśniny Skagerrak i Kattegat, a zakończy się w duńskiej Kopenhadze u progu Morza Bałtyckiego. W rejsie weźmie udział 12 osobowy zespół naukowo-badawczy, którego zadaniem będzie zebranie w tym regionie próbek do badań biologicznych, chemicznych, fizycznych i geologicznych.  Wśród materiału do badań biologicznych studenci pobierać będą przede wszystkim plankton, skorupiaki z rodzaju Gammarus, małże Ensis ensis, okrzemki oraz mikrofitobentos.

 

Na całej trasie rejsu pobierane będą próbki wody przeznaczone do chemicznych analiz laboratoryjnych. Realizowane będą też pomiary parametrów wody takich jak temperatura, zasolenie czy przezroczystość wody, co posłuży do stworzenia profilu zmienności tych parametrów na przebytym odcinku. Uzyskane wartości zostaną też porównane z pomiarami rejestrowanymi przez radiometry pracujące na pokładzie satelity badawczego operującego w samym czasie i na tym samym akwenie.

Namierzyliśmy już odpowiedniego satelitę, który w czasie naszego rejsu będzie wykonywał badania w rejonie Cieśnin Duńskich. Porównanie badań z tych dwóch źródeł, czyli wyników badań satelitarnych z wynikami bezpośrednich pomiarów, może dać nam ciekawe wyniki, które posłużą do dalszego wnioskowania.” – mówi organizatorka rejsu, Justyna Dereń.

Wyniki badań oceanograficznych, wykonanych na obszarze dość odległym od Gdańska  z jednej strony posłużą jako baza do powstania szeregu prac licencjackich i magisterskich, a z drugiej strony pomogą zaangażowanym w projekt naukowcom Uniwersytetu Gdańskiego w przygotowaniu ciekawych i nowatorskich zajęć dydaktycznych dla studentów Instytutu Oceanografii.

Rejs odbywać się będzie na s/y Zjawa IV, którego Armatorem jest Centrum Wychowania Morskiego ZHP, partner Rejsu. Jachtem dowodzić będzie Kapitan Rafał Klepacz.

 Po ostatnich wydarzeniach na Bałtyku Zjawa IV przeszła dodatkowy remont, w trakcie którego ponownie uszczelniono i pomalowano kadłub. Jacht otrzymał Świadectwo Klasy od Polskiego Rejestru Statków oraz Kartę Bezpieczeństwa od Urzędu Morskiego w Gdyni.  Pomyślnie przeszedł próby morskie obecnie żegluje już w kierunku fiordów Norwegii.

 

 „Nasze badania przyczynią się do lepszego zrozumienia funkcjonowania ekosystemu Morza Północnego, Bałtyckiego i rejonu Cieśnin Duńskich. Dzięki temu Rejsowi naszą żeglarską pasję możemy połączyć z zagadnieniami stricte naukowymi i jednocześnie z ochroną środowiska.” – podkreśla Justyna Dereń.

Patronat honorowy nad I Studenckim Rejsem Naukowo-Badawczym Instytutu Oceanografii objęli: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Rejsowi patronują także Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronem medialnym wydarzenia jest Rzeczpospolita oraz portal żeglarski SailBook.pl

Komentarze