Historia lubelskiego żeglarstwa

0
742

Lubelszczyzna, choć nie aż tak bogata w akweny jak inne regiony Polski, posiada ogromne tradycje żeglarskie. Sięgają one jeszcze lat 30 XX w., kiedy to powołano 1 Żeglarską Drużynę Harcerzy przy gimnazjum im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach oraz kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich na Lubelszczyznę. Z roku na rok w naszym regionie przybywało miłośników żeglarstwa. Do 1939 r. powstało w sumie 16 drużyn wodnych, m.in. w Zakrzówku, Zamościu, Lublinie, Białej Podlaskiej, Dęblinie, Kazimierzu Dolnym i Puławach. Żeglarze z Lubelszczyzny szkolili się w Puławach oraz na kursach żeglarstwa morskiego organizowanych przez Główną Kwaterę Harcerzy. Po wojnie drużyny żeglarskie powstawały przy szkołach publicznych i Komendzie Chorągwi. Wraz z ograniczeniem przez władze w 1949 r. projektów ZHP skierowanych do młodzieży ze szkół podstawowych, ich działalność została zakończona. 

obraz nr 1

Jednak już po kilku latach żeglarze zaczęli się organizować na nowo. W 1953 r. powstał Lubelski Klub Sportów Wodnych, w którym działalność rozpoczynał m.in. Ziemowit Barański, nestor lubelskiego żeglarstwa i wychowawca wielu pokoleń żeglarzy. Członkowie tego klubu założyli pierwszą bazę nad jeziorem Firlej. W końcu lat 50 powstały też podobne organizacje w Puławach oraz przy klubie RKS Motor w Lublinie, prowadzące głównie działalność szkoleniową, regatową i turystyczną. 
obraz nr 2
Kolejna dekada przyniosła prawdziwy rozkwit żeglarstwa na Lubelszczyźnie. Powstał działający do dziś Żeglarski Klub Turysty PTTK, Kluby Wodne w największych miastach regionu oraz przyzakładowe sekcje żeglarskie. Jednym z ważniejszych w historii lubelskiego żeglarstwa wydarzeń było powstanie w 1966 r. Yacht Klubu Polski Lublin, z którego wywodzi się wielu obecnych pasjonatów żeglarstwa na Lubelszczyźnie. Klub ten do dziś prowadzi działalność szkoleniową, turystyczną i regatową. Jest armatorem brygantyny Biegnąca Po Falach – jednego z najbardziej znanych żaglowców pływających po mazurskich jeziorach. 

obraz nr 3

Przez lata na Lubelszczyźnie prężnie rozwijało się również żeglarstwo akademickie. W roku 1966 powstała Sekcja Żeglarska AZS Antares, działająca przy Akademii Rolniczej, która za główny cel działalności postawiła sobie propagowanie wśród młodzieży turystyki żeglarskiej. Podobny cel przyświeca także działającemu od 1976 r. Yacht Clubowi UMCS i Yacht Clubowi Politechniki Lubelskiej, organizującym szkoleniowe rejsy śródlądowe i pełnomorskie. 

Dziś w całym regionie działa ponad 20 klubów żeglarskich, skupiających tysiące młodszych i starszych pasjonatów wodnego sportu. Ta liczba pokazuje nie tylko jak bardzo potrzebna jest integracja środowiska żeglarzy, ale też unaocznia problem braku możliwości szkolenia czy udziału w dużych imprezach żeglarskich na Lubelszczyźnie.

obraz nr 4

Zdjęcia: archiwum M. Popiel. 

Komentarze