Bosmani bardziej ciekawscy niż kapitanat portu Hel

0
799

Za zgodą: http://www.kulinski.navsim.pl

Temat nieuzasadnionej ciekawosci Bosmanów portu Hel pojawił się w SSI w newsie PO CO ADMINISTRACJI TAKIE DANE? (http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2341&page=0). A tu Czytelnicy SSI http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2278&page=0 oraz http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2280&page=0 rozpoznali Hel jako najbliższy modelowi kaliningradzkiemu. Przypomnę, że w żeglarskim rankigu „przyjazności” port Hel walczy o przedostatnie miejsce z portem Ustka.

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych systematycznie upominające się o sprawy żeglarskie poprosiło Kapitana Portu Hel o wyjaśnienie zagadkowej radiotelefonicznej ciekawości podległych Bosmanów – żądających publicznego przedstawiania się skipperów jachtów. Tak na marginesie – Bosmani ani myśleli o wzajemności prezentacji. Pan kpt.ż.w. Piotr Jóźwiak uprzejmie odpowiedział, że to nieprawda, żadne takie żądania nie miały miejsca. Ba – to niby żeglarze samochcąc się reklamują. Oto fragment tego pisma.

obraz nr 1

No cóż  – dżentelmeni nie dyskutują o faktach – my dysponujemy kilkoma wiarygodnymi oświadczeniami, że przepytywanki z pouczeniami i reprymendami  jednak miały miejsce. Aby sprawę do końca wyjaśnić – do Kapitana Portu poszło kolejne pismo. Zamieszczam je poniżej z nadzieją, że wreszcie sprawa została definitywnie załatwiona i do żadnej kolejnej przepytywanki personalnej już nie dojdzie.

I tak na koniec przypominam – news o argusowych oczach SAJ.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

——————————————————————————————————————————-

obraz nr 2

 

                                                                                                                                           Gdańsk, 28 października 2013

Szanowny Pan

kpt. ż. w. Piotr Jóźwiak
Kapitan Portu Hel
ul. Wiejska 24 
84 -150 Hel
.
Dot.: KPH-PJ-07- 152/13

Szanowny Panie Kapitanie!
Pragnę w imieniu Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych podziękować za odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z satysfakcją i zadowoleniem przyjmujemy zwłaszcza ostatni akapit Pańskiej odpowiedzi. Przepisy Portowe są nam znane. Nasza prośba o wyjaśnienie podstawy prawnej dla żądania podawania nazwiska prowadzącego i innych danych osobowych wynikała z naszych licznych, osobistych doświadczeń. Wbrew temu, co czytamy w Pańskiej odpowiedzi, w helskim porcie wielokrotnie żądano od osób prowadzących jachty podawania nazwisk w trakcie korespondencji radiowej przed wejściem do portu. Żądano tego zarówno od członków naszej organizacji jak i wobec innych prowadzących jachty. Mamy nadzieję, że niniejsza korespondencja zakończy tą dziwną praktykę, uprawianą przez niektórych z bosmanów dyżurnych portu Hel.
Wracając do zacytowanego przez Pana Kapitana przepisu dotyczącego obowiązków statków wchodzących do portu, rozumiemy, iż w przypadku jachtu nie posiadającego międzynarodowego świadectwa pomiarowego, numeru IMO, a częstokroć również sygnału wywoławczego, wobec jachtów, które nie przewożą żadnego ładunku i nie miewają w portach swoich agentów, wystarczające będzie podane na wejściu:
1) nazwy jachtu;
5) ostatniego portu zawinięcia.
Przy wyjściu dochodzi jeszcze:
4) liczba wszystkich osób na pokładzie.
Prosimy jednak o wskazanie, jakie to, cyt.: „6) ewentualnie inne dane wskazane przez kapitanat portu.” są obecnie, lub mogą być w przyszłości oczekiwane przed wejściem jachtu do portu Hel? 
Zgodnie z naszą wiedzą o warunkach bezpieczeństwa w porcie Hel oraz o praktyce stosowanej w innych portach europejskich, już wyżej zacytowane wymogi uważamy za wygórowane. Mamy świadomość, że są to wymogi, które zostały nałożone na Kapitanat Hel przepisem wydanym przez organ nadrzędny. Tym niemniej pozyskiwanie innych informacji, takich o których mowa w pkt. 6 zacytowanego przez Pana przepisu, bardzo trudno byłoby naszym zdaniem uzasadnić względami bezpieczeństwa żeglugi czy sprawnej pracy portu.
.
Pozostaję z szacunkiem
.
( – ) j. kpt. ż. w. Andrzej Remiszewski
Prezes Stowarzyszania Armatorów Jachtowych

Komentarze