Bez przedwczesnego triumfalizmu

0
367

Motto: nie mów hop – nawet jeżeli żeś przeskoczył, gdy jeszcze nie wiesz w co żeś wskoczył.

————————————————-

Czyli póki co – chwalić to możemy tylko naszego psa (jeśli go mamy). Nie wiem czy wszyscy Czytelnicy SSI zauważyli mój komentarz pod poprzednim newsam. Otóż Urząd Morski w Gdyni, chyba pod pod presją mediów (a może po prostu rozsądnie – tak sam z siebie), stanowisk różnych osob,organizacji i instytucji oraz tysięcy sprzeciwów w Internecie opublikował stanowisko w sprawie przyszłych planów ochrony obszarów Natura 2000 na Zatoce Puckiej. Można je przeczytać tu: http://www.umgdy.gov.pl/pium/wiadomosci/podglad?kod=fhktk4fda2.hmo5qsfda1&typ=n  .

W BIPie znalazłem więc takie oto węzłowe elementy stanowiska administracji morskiej:
„Obszar proponowany do objęcia zarządzeniem DUM ograniczony jest brzegiem Zatoki Puckiej od miejscowości Rewa do miejscowości Kuźnica zamknięty linią Suchej Rewy (Ryf Mew) stanowiący tzw. Zatokę Pucką Wewnętrzną.
Zatoka Pucka zostaje otwarta dla jednostek z o napędzie żaglowym, motorowym i ręcznym.
Rejony ujść: rzeki Płutnicy i rzeki Redy oraz strefa wzdłuż połowy Suchej Rewy, obszary szczególnie cenne ze względów przyrodniczych, stanowiące ok. 1% powierzchni Zatoki Puckiej, podlegać będą ograniczeniu w dostępie wszelkich jednostek.
Dopuszcza się na Zatoce Puckiej ruch jednostek o napędzie motorowym. Dozwolone są prędkości dla pływania w stanie wypornościowym. To znaczy, że nie dopuszcza się pływania jednostek motorowych z prędkościami powodującymi przejście w ślizg. Ograniczenie nie dotyczy działań w stanie zagrożenia życia i uprawnionych służb wykonujących zadania.
Legalna działalność rybacka nie podlega ograniczeniu”.

obraz nr 1

——————————————————–

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

Źródło: http://kulinski.navsim.pl

Komentarze