68 lat temu w Kołobrzegu też ślubowali

0
687

obraz nr 1

Dzień 18. marca br. zwieńczył obchodzoną uroczyście w Kołobrzegu 68. rocznicę walk o miasto oraz Zaślubin Polski z Morzem. Zaślubiny te przeprowadzono 18 marca 1945 roku, po prawie dwóch tygodniach walk o zdobycie miasta, zamienionego przez Niemców w twierdzę. Zginęło wówczas około 2500 walczących. Uroczystości obchodzono od 16. marca. Rozpoczęto je o godz. 17.00 apelem poległych na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu. Miały szereg imprez towarzyszących, z których najważniejszymi był: III Rajd Zaślubin Historycznych Pojazdów Wojskowych oraz specjalnie zorganizowany, z planem rozwojowym na odtworzenie walk w 2015 roku, na okrągłą 70. rocznicę – I Marsz Zaślubin dla Grup Rekonstrukcji Historycznych. Marsz odbył się na odcinku 18 kilometrów z Mrzeżyna do Kołobrzegu i zakończył odtworzeniem przebiegu ówczesnych zdarzeń. W organizacji tych imprez swój wielki udział odnotowało Muzeum Oręża Polskiego, dowodzone przez dyrektora Pawła Pawłowskiego.

W ostatnim dniu obchodów, podczas uroczystości przeprowadzonej pod Pomnikiem Zaślubin, wręczono odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej, przyjęto ślubowanie wstępujących w jej szeregi młodych miłośników spraw morskich i złożono wiązanki kwiatów. Wszystko w asyście przybyłych kombatantów – uczestników walk o Kołobrzeg, młodzieży szkolnej, kompanii honorowej wystawionej przez Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu im. Polskich Marynarzy i Rybaków, od której honory odebrał Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski

obraz nr 2

 

 

Starosta przywitał zgromadzonych, wśród których znaleźli się m.in.: członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, niemiecka delegacja byłych Kołobrzeżan z Ernstem Schrederem na czele, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Szufel, z-ca prezydenta miasta Jerzy Wolski, burmistrz miasta Puck Marek Rintz z małżonką, działacze Ligi Morskiej i Rzecznej w osobach jej wiceprezesa Marka Padjasa i sekretarza generalnego Tadeusza Kuśmierskiego, kombatanci, przedstawiciele wojska, policji, straży granicznej, pożarnej i wielu innych znamienitych gości.

obraz nr 3

 

List intencyjny od prezesa LMiR, Andrzeja Królikowskiego(przebywającego poza granicami kraju z racji innych swoich obowiązków) – odczytał sekretarz Tadeusz Kuśmierski.

 

obraz nr 4

Potem przyszła kolej na odznaczenia. I tak srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymał z rąk Anny Mieczkowskiej dowodzący Oddziałem Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu Antoni Szarmach, który odebrał też „Złotą śrubę” dla swojego oddziału LMiR – za morskie wychowanie młodzieży oraz organizację rejsów morskich. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Komisję Morską Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

obraz nr 5

 

Ligowe krzyże Pro Mari Nostro dostały się: Zarządowi Portu Morskiego w Kołobrzegu oraz Kazimierzowi Ratajczykowi i jego wydawnictwu „Reda” z Kołobrzegu. Krzyże wręczali Marek Padjas i Tadeusz Kuśmierski.

 

obraz nr 6

 

 

Jako, że dzień 18. marca jest również w Kołobrzegu uznanym świętem Ligi Morskiej i Rzecznej – tak młodzi Jungowie składają tam swoje ślubowania – czego i tym razem dokonali.

obraz nr 7

 

Nie mogło oczywiście zabraknąć symbolicznego zanurzenia flag w Bałtyku, a tym zajęli się obecnie panujący w Lidze, Kołobrzegu i w Pucku wraz ze świeżo zaprzysiężonymi Ligowcami.

 

obraz nr 8

 

Były też wiązanki kwiatów i honory oddawane walczącym przed laty o zdobycie miasta. A wszystko przy akompaniamencie Orkiestry morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.

 

obraz nr 9

 

Uroczystości zamknęło przejście wszystkich nadmorskim bulwarem na skwer przy latarni morskiej i oddanie honorów I polskiemu kapitanowi Portu w Kołobrzegu kmdr. Stanisławowi Mieszkowskiemu, zamordowanemu 16. grudnia 1952 r. przez władzę ludową, kolaborującą ze Stalinem.

obraz nr 10

 

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Źródło: www.oficynamorska.pl 

Komentarze