30 lat Klubu Jachtowych Kapitanów Żeglugi Wielkiej

0
298

 

Minęło już 30 lat od pierwszego  zebranie organizacyjnego Klubu Jachtowych Kapitanów Żeglugi, które odbyło się w piątek, 10 stycznia 1986 roku o godzinie 18:00 na Przystani Jacht Klubu AZS. Uczestniczyło w nim wówczas 26 posiadaczy najwyższych żeglarskich patentów.  Dyskusja dowiodła, że kontynuowanie tego typu zgromadzeń jest konieczne. Jakkolwiek Klub nie posiada statutu, regulaminu, ani stałej siedziby, zebrani,  w trosce o kontynuowanie inicjatywy, honorową funkcję Prezesa powierzyli jednemu z najbardziej doświadczonych żeglarzy, wychowawcy kilku kapitańskich pokoleń, ś.p. jkżw Kazimierzowi Michalskiemu. Od roku 1992 funkcję Prezesa pełni kpt. Antoni Brancewicz, który przynajmniej dwa razy w roku (przed i po sezonie żeglarskim) zwołuje spotkania członków Klubu.

 

W sobotę,  23 stycznia br. a więc prawie w rocznicę zawiązania się tego formalnie nie zarejestrowanego stowarzyszenia, w  jubileuszowym spotkaniu w  Tawernie „Pod Zardzewiałą Kotwicą” w Camping Marina PTTK  w Szczecinie uczestniczyło jedenastu kapitanów. Tych kilka spędzonych razem godzin było okazją do wrócenia pamięcią do 28 kolegów, którzy odeszli już na wieczna wachtę, do rejsów, jachtów oraz wypraw chlubnie wpisanych w historię polskiego żeglarstwa morskiego.

Przez wielu żeglarzy Klub uważany jest za ekskluzywny. Dlaczego ? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo klub zamknięty jest dla nowych członków, jako że patentów jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej PZZ już nie wydaje.  Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 28 posiadaczy tego stopnia żeglarskiego. Łączy ich nie tylko umiłowanie tego sportu ale przede wszystkim wielkie doświadczenie nabyte w trakcie wieloletniej jachtowej praktyki morskiej. Ich osiągnięcia i przeżycia, to  przecież żywa historia jachtingu na Pomorzu Zachodnim, to piękny i liczący się rozdział polskiego żeglarstwa.  W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli: Kowalski Zygmunt, Zaremba Wiesław, Mendygrał Andrzej, Karpiński Jerzy, Kolenda Jan, Zdrojewski Witold, Malejewski Jarosław, Brancewicz Antoni, Gedymin Andrzej, Charkiewicz Janusz.

kpt. Janusz Charkiewicz

Komentarze